top of page

Projecten Afgerond

img_20180824_143607[1].jpg
Storm Buysingstraat

Projectmanager namens ID College en ROC Leiden voor de herontwikkeling van de Storm Buysingstraat te Leiden. 5.600 m2 nieuwbouw en 2.000 m2 renovatie.

ID College en ROC Leiden gaan op korte termijn fuseren en brengen hun onderwijs samen. De Storm Buysingstraat gaat onderdak bieden aan de Dienstverleningsopleidingen, de Vavo en de Entree opleidingen. de herontwikkeling dient mei 2018 gereed te zijn.

Mavo Schravenlant XL.JPG
Mavo Schravenlant XL

Projectmanager namens de Openbare Scholengroep Vlaardingen-Schiedam voor de sloop en vervangende nieuwbouw van Mavo Schravenlant XL te Schiedam. Ca. 4.500 m2 BVO onderwijshuisvesting incl. een gymzaal.

Het aantal leerlingen van de Mavo is in de afgelopen jaren fors gegroeid en is over meerdere gebouwen verdeeld. Daarbij komt dat de huidige gebouwen sterk zijn verouderd en kunnen het gegroeide aantal leerlingen niet meer huisvesten.

 

Architect is Frencken Scholl en E&C aannemer is SMT.

RoboValley

Ontwikkelingsmanager namens de TU Delft voor het gebruiksgereed maken van de 'oude' faculteit Biotechnologie voor RoboValley.

RoboValley biedt onderdak aan robotica bedrijven en start-ups die gelieerd zijn aan de TU Delft. De bedrijven en start-ups scheppen hoge verwachtingen m.b.t. groei en vinden in het oude Kluyverlab ruimte om hun innovaties verder te ontwikkelen.

Totaal biedt het gebouw straks ca. 2.000 m2 NO.

 

Nieuwbouw ID College

 

Projectmanager namens ID College voor de nieuwe onderwijslocatie van ca. 10.000 m2 in de binnenstad van Leiden. 

ID College was verdeeld over drie locaties in Leiden. De drie locaties waren technisch verouderd en grote investeringen ware noodzakelijk om de gebouwen weer up to date te krijgen. Voor ID College aanleiding om naar een nieuwe uni locatie te gaan.

Giesbers Groep met Mecanoo architecten hebben de nieuwbouw middels een Europese Aanbesteding als design & Build partner gerealiseerd.

Bio Science Park Leiden

 

Projectmanager namens de Universiteit Leiden voor de gebiedsontwikkeling van ca. 100 ha tot het Leiden Bio Science Park.

Ruim tien jaar heeft HVGA de Universiteit Leiden bij haar Gebiedsontwikkeling geadviseerd. HVGA was verantwoordelijk voor onder meer RO procedures, uitgiftes en grondonderhandelingen, verkoop bestaand vastgoed, bouw en woonrijp maken, Europese aanbestedingen, milieu-lucht-geluid onderzoeken, archeologie en grondexploitatie. 

Portefeuille RWS

 

Projectmanager voor het inspecteren van ca. 350 vastgoedobjecten van Rijkswaterstaat (RWS) en het opstellen van meerjarenonderhoudsprognoses (MOP). 

 

HVGA heeft in opdracht van Rijkswaterstaat, samen met co-maker RPS Kraan, in een doorlooptijd van vijf maanden, ruim 350 vastgoedobjecten geïnspecteerd en hiervoor meerjarenonderhoudsplanningen opgesteld.

 

Door de inspecties is enerzijds het bezit beter in zicht gekomen en anderzijds is de onderhoudsbehoefte vastgesteld.

bottom of page