top of page

Diensten

Hoogland Vastgoedadvies, realiseert waardevol vastgoed
Grondexploitatie

 

Inzicht in de kosten en opbrengsten van een Gebiedsontwikkeling is noodzakelijk voor een gezonde Grondexploitatie.

 

HVGA heeft ruime ervaring met het opstellen en beheren van grondexploitaties voor grote en complexe gebiedsontwikkelingen.

 

HVGA is in staat om zowel de kosten als de opbrengstenkant gedetailleerd in kaart te brengen.

Bouwmanagement

 

HVGA heeft jarenlange ervaring in het managen van bouwprojecten. HVGA inschakelen betekent dat u grip heeft op uw projecten van de initiatieffase tot en met de nazorgfase. HVGA geeft u gedetailleerd inzicht in kosten en planning, richt uw projectorganisatie in en levert maximale kwaliteit.

 

Projectmanagement is onze tweede natuur en wij zijn u graag van dienst. 

Gebiedsontwikkeling

Vanuit jarenlange ervaring begeleidt HVGA u bij de ontwikkeling van de visie voor uw gebied. Ontwikkelingsstappen worden in de juiste volgorde gezet en vervolgens gemanaged zodat stap voor stap de plannen en het gebied vorm krijgen. 

 

HVGA beheerst alle facetten van het gebiedsontwikelingsproces: begeleiden van ruimtelijke ordeningsprocedures, de grondexploitatie, voorbereiden van bouw- en woonrijpwerkzaamheden.

Portefeuillemanagement

Door onze expertise kunnen wij snel en doeltreffend vaststellen welke informatie echt relevant is om uw portefeuile gezond(er) te maken en te houden. Denk hierbij o.a. aan informatie over m2, kadastrale informatie, technische staat, energiekosten, bouwaard of anders.

 

Nadat wij voor uw portefeuille specifiek de scope hebben vastgesteld geven wij u structureel een onderbouwd advies bij het maken van strategische en tactische keuzes.

Haalbaarheidsanalyses

"Bezint eer ge begint", een oud Nederlands spreekwoord zegt het al. Denk eerste goed na voor je een een bouwproject begint.

 

HVGA helpt u in een vroeg stadium bij het realistisch maken van uw ambities. HVGA geeft inzicht in de kosten die met uw project zijn gemoeid, kan u vertellen welke stappen komen kijken bij de ontwikkeling van nieuwbouw en kent de partijen met wie u samen uw project kunt ontwikkelen en realiseren.

Huisvestingsadvies

 

Organisaties en instellingen zijn dynamisch en veranderen constant. Vaak heeft dit ook gevolgen voor hun huisvesting.

 

HVGA begeleidt organisaties bij hun huisvestingsvraagstukken: het formuleren van de nieuwe huisvestingseisen, het opstellen van scenario's en programma's van eisen, alsmede het selecteren van de nieuwe huisvesting.

bottom of page